Общи условия за използване на софтуер

ВИКОМ 82 предоставя на лицензополучателя непрехвърляемо право (неизключително и срочно право) на ползване на програмата (програмния продукт), според условията и клаузите, установени с настоящите Общи условия и сключения договор за предоставяне на неизключително право на ползване на програмен продукт. Без да се нарушава горното, лицензополучателят има право да ползва услугите предоставяни от програмата според Общите условия описани тук.

- Със закупуването на софтуера вие получавате правото да използвате програмата.

- Версията, която получава клиентът, е актуалната към деня на покупката.

- Цената за пререгистрация на продукт е 50 лв. за всеки отделен компютър. Настоящата тарифа важи за всички клиенти.

- Пререгистрират се само актуални версии на нашите продукти (спрямо тези в сайта). Ако клиент желае да пререгистрира продукт и той е по-стара версия от продаваната в момента е необходимо да бъде заплатена актуализация на продукта. Повече информация за актуализация на всеки продукт може да получите на телефоните за контакт.

- Таксата за пререгистрация отпада, когато клиентът заплати актуализация на продуктa.

- Kлиенти сключили договор за поддръжка и актуализиране на софтуер, имат право на безплатна пререгистрация в рамките на сключеният договор.

- При наличие на антивирусен софтуер инсталиран на хардуера на Клиента, Клиентът се задължава този софтуер да бъде настроен така, че да не затруднява работата на Софтуера на ВИКОМ 82.

- Новите версии се доставят чрез интернет страницата на ВИКОМ 82. Всеки Клиент получава потребителско име и парола, които се използват за влизане в затворената клиентска зона. По изключение, ако ситуацията го изисква, нови версии могат да бъдат доставяни по куриер на CD, за сметка на Клиента.

- ВИКОМ 82 препоръчва използване на последните версии на софтуерните продукти, показани на сайта на компанията. По този начин се гарантира надеждна работа на софтуерният продукт. ВИКОМ 82 не се ангажира с предоставяне на стари версии на програмите.

* Интелектуална собственост - Програмата, съответната документация, както и всичко друго в тази връзка е изключителна собственост на ВИКОМ 82, който притежава всички права за интелектуална собственост върху програмата и документацията, предоставени на лицензополучателя в рамките на договореното между страните.

Лицензополучателят се задължава да се запознае и периодично да се информира на сайта на "Виком 82" ЕООД - www.vicom82.com относно цялата актуална информация във връзка с програмните продукти, действащата ценова листа, допълнителните ценови условия, условията за предоставяне на право на ползване, необходимия хардуер и софтуер, Общите условия (лицензионно споразумение) и всичко друго необходимо в тази връзка.
С извършване на плащането, по издадена от ВИКОМ 82 проформа фактура или фактура, лицензополучателят се съгласява и потвърждава, че е получил Общите условия, запознал се е с тях и ги приема.