ВИКОМ 82 извършва следните услуги:

  Абонаментна поддръжка на компютърни мрежи
  Проектиране и изграждане на видеонаблюдение на обекти
  Структурно окабеляване, изграждане и поддръжка на мрежи
  Фирмена компютърна поддръжка
  Upgrade и ремонт на компютри, изкупуване на стари модули
  Предпчетна и графична подготовка на документи
  Чертане на електрически и електронни схеми (Protel)
  2D чертежи на AutoCAD, аксинометрия
  3D чертежи на проекти за стоителство (вили, къщи)
  3D визуализиране на вътрешно обзавеждане
  Изработване и печат на визитни картички
  Изработване на рекламен (мултимедиен) диск на фирма
  Изработване на програмни продукти по поръчка за Windows
  Индивидуално обучение на програмни продукти и операционни системи
  Проблеми: вируси, червей, преинсталиране на място у клиента
  Проблеми: хардуерни, принтери, профилактика на място у клиента
  Поддръжка и конфигуриране на локални мрежи
  Поддръжка на компютри и мрежи (за фирми и офиси)
  Конфигуриране на Windows 2003 Server като доменй и интернет сървър
  Конфигуриране на Windows като сървър за локална мрежа.
  Конфигуриране на Linux сървър за Интернет сървър
  Интернет услуги на Linux сървър: FTP, DNS, MAIL, VPN, WEB+PHP+MySQL
  Интернет сървър: ограничаване на входящия и изходящия трафик
  Интернет сървър: лимитиране на скороста за всеки потребител
  Интернет сървър: ограничаване и отчитане на Интернет трафика
  Интернет сървър: ограничаване и лимитиране на Point-To-Point трафика
  Интернет сървър: отдалечено управление и поддръжка
  Интернет сървър: цялостна защита на вашата локална мрежа
  WEB приложения: HTML, DHTML, CSS, Java, Java Script, Perl, PHP, MySQL
  WEB приложения: за мобилни терминали разработени на Java
  WEB приложения: хостинг включващ Java, JSP, PHP, Perl и MySQL
  WEB приложения: безплатен хостинг за всички сървърни скриптове

Фирмена компютърна поддръжка

Консултации за ъпгрейд на компютърни конфигурации и закупуване на нови, оптимизация на работния процес, инсталиране, преинсталиране и конфигуриране на Windows и Linux, чистене на вируси, шпионски софтуер, програми с прикрито нежелано действие (viruses/spyware/adware), инсталиране и деинсталиране на всякакъв вид софтуер, диагностика на хардуер, премахване на всякакви хардуерни и софтуерни проблеми, монтаж и демонтаж на хардуер, разработване на специфичен софтуер и приложения, изгрждане на файлови, пощенски и VPN сървъри, цялостна поддръжка и изграждане на локални мрежи, компютърни системи и периферия.

Върни в началото

Ремонт на компютри. Изчистване на вируси.

Инсталации и преинсталации.

За всички фирмени клиени предлагаме:
-  Диагностика и ремонт на компютри и лаптопи на място при клиента
-  Изчистване на вируси и шпионски софтуер. Защита от вируси.
-  Инсталация на софтуер на вашите компютър.
-  Преинсталация на компютри.
-  Конфигуриране на компютър/лаптоп за работа в интернет
-  Конфигуриране на рутер. Разделяне на интернет за няколко компютъра
-  Конфигуриране и защита на безжични мрежи
-  Профилактика, почистване и ремонт на лаптопи
-  Upgrade на компютри и лаптопи. Изкупуване на части при закупуване на нови от нас.

Върни в началото

Видеонаблюдение - проектиране и изграждане

Предлагаме ви професионално изграждане на видеонблюдение с най-модерни устройства и камери. След оглед на обекта ви предлагаме най-доброто разположение на кемери. Стараем се с минимален брой камери да покрием максимален периметър от вашият обект. За клиентите с ограничен бюджет предлагаме цялостни решения на изключително ниски цени. С цел да намерим най-добрият баланс цена качество ви предлагаме

- Аналогови и цифрови DVR усройства за управление и запис от видеокамери
- видео камери (ден и нощ) с инфрачервено осветление (аналогови)
- видео камери (ден и нощ) с инфрачервено осветление и висока разделителна способност 1.3 - 2 Мегапиксела (цифрови)

Върни в началото

Предпчетна и графична подготовка на документи

Прегламе ви предпечат на всякакви текстове и документи професионално оформен в програмните продукти Adobe PageMaker и Adobe InDesign. Форматиране на карета и оформяне на текстове в желан от ваш формат на лист - A4, A3.

Върни в началото

Изграждане Linux сървър като рутер включващ:

VPN сървър, DHCP сървър, DNS сървър, файлов

сървър, защитна стена, прокси сървър, web

сървър за вашият сайт и пощенски сървър.

- въвеждане на рутиращи политики и правила
- (SNAT/DNAT) – преобразуване на реални/нереални IP адреси, осигурява и фундаментална защита срещу външни посегателства, защото всеки компютър извън вашата локална мрежа комуникира единствено с рутера, а вътрешните компютри не се засягат
- policy routing
- shaping – ограничаване на скоростта на свързаност на отделните компютри
- firewalling – защитна стена срещу външни посегателства над мрежата ви, данните на всеки един компютър в нея и самата работна станция върху която е тя
- web content filtering - филтриране на съдържанието, което може да се заержда от локалната ви мрежа (блокиране на web сайтове, социални мрежи - Facebook , Twitter и др., Skype и ICQ)
- proxy (HTTPD acceleration) – проксиране за цяла локална мрежа в офиса – ускоряване на интернет скоростта, също така спестява трафика на потребителите с ограничен такъв
- storage server – решения за споделяне/съхранение на служебните ресурси на файлово и групово ниво (задаване на права за ползване на определени ресурси от отделни потребители или групи), базирани на домейн контрол под GNU/Linux и Windows 2003 Server
- пощенски сървър
- изграждане на VPN сървър/клиент

Върни в началото

Изработване на програмни продукти по поръчка за

Windows

Предлагаме ви професионално изработване на софтуер за локално ползване и интернет среда по ваша поръчка. Предлагаме ви разработване на програмни продути на C++ Builder, Delphi използващи база от данни: MySQL, Paradox, DBase, Interbase SQL, Microsoft Access, Microsoft SQL. Изработване на приложения допълващи работата на текущо работещи ваши програми, използващи база от данни от изброените по-горе типове. Повече информация за разработените програмни продукти и WEB приложения може да намерите тук

Върни в началото

Проектиране и изграждане на мрежи

Проектираме и изграждаме високо качествени и надеждни локални мрежи разработени и реализирани със качествени материали и устройства на водещи фирми в областа. Според нуждите на клиентите ни можем да предложим и VLAN сегментиране на мрежата.

Върни в началото

Абонаментна компютърна поддръжка

Абонаментната компютърна поддръжка е комплексна услуга включваща в себе си редица мерки за превантивно предпазване от системни сривове и оптимизиране на работния процес на компютърни системи и мрежи. Особено подходяща е за тези, които ценят своето време и за които бързата и адекватна реакция при отстраняване на възникнали проблеми е от голямо значение. Услугата предлагаме за гр. Плевен и региона.
Абонаментният пакет включва:
- Телефонна консултация
- Отдалечена поддръжка
- Бърза и адекватна реакция след подаване на сигнал за възникнал проблем
- Услугата включва всичките евентуални транспортни разходи в гр. Плевен
- Консултации
- Хардуерна диагностика
- Хардуерен ъпгрейд (не включва цената на самия хардуер)
- Поддръжка на локална мрежа
- Поддръжка на Файлов сървър
- Автоматично редовно актуализиране и проверяване за вируси
- Ежемесечна профилактика на работните станции
- Постоянен мониторинг за натоварването на поддържаните от нас системи
- Поддръжка на рутер и защитна стена
- Поддръжка и конфигуриране на периферни устройства (не включва консумативи)
- Зареждане на тонер касети (изключително атрактивни цени за моделите HP, Samsung, Xerox)
- Неограничен брой пощенски кутии (Webmail, IMAP/POP3, SASL, ANTIVIRUS, ANTISPAM филтриране за пакети над 11 работни станции)
- Професионален хостинг за вашата интернет страница

Върни в началото