Приложения

Училищен звънец

Програмата е предназначена за всички учебни заведения, решили да автоматизират звънците си. Програмата дава възможност за точно настройване на всеки час от деня и семицата. След като веднъж е настроена програмата тя поема управлението за биене на звънеца.

Информация  Екран 7 Януари 2019

Педагогически съветник

Софтуер за дейноста на педагогическия съветник в училище. Програмата дава възможност да се вкартат лични данни за всички ученици с който е провел разговор педагогическия съветник. За всеки въведен ученик съветника може да добавя лошите прояви на ученика (причината за разговора със съветника), препоръката на съветника. При повторна проява съветника посредством ЕГН на ученика лесно може да получи информация за ученика и всички негови лоши прояви.

Информация  Екран 10 Юли 2011

Отчитане на час на класа и педагогически съвет

Целта на софтуера да отчита влизането и излизането от час на класа и втори час на класа на преподавателя. Учителите се добавят в базата с имена и бар код. На всеки учител се раздава карта с баркод. Преди влизане в час учителя минава през учителската стая и регистрира посещението си. По всяко време администратора на програмата може да направи разпечатка за посщенията за определен от него период. Втора възможност на програмата е регистриране на преподавателите при педагогически съвет. По този начин лесно се отчитат отсъстващите преподаватели.

Екран 17 Февруари 2010

Библиотека

Вие сте Регионална Библиотека, Читалище, Училище или Университет. Имате Библиотека и желаете да обслужвате читателите и Библиотечният фонд бързо, желаете да имате достъп до вашата Библиотека през Интернет среда. Това е вашият софтуер. Информация за книгите се съхранява в База от данни. Софтуерът се състои от два модула: Клиенти обслужващи библиотеката и Интернет модул осигуряващ достъп до наличният Библиотечен ресурс. Програмата поддържа мрежов режим. Възможно е обслужване от няколко компютъра в Библиотеката.
Продуктът съхранява информация за всички книги в библиотеката. Хартиените читателски картони са заменени с електронни. Всеки читател може да провери от Интернет какви книги има в Библиотеката по търсено от него заглавие или част от заглавие. През Интернет може да се направи заявка за заемане на книга (след нейното връщане ако е заета), снимане на определени страници и сканиране.

Информация  Екран 30 Август 2012

Софтуер за медицинско заведение

Програма за водене на отчет на пациенти за малки частни медицински заведения. В зависимост от дейността на медицнското заведение може да разширим атрибутите, които се съхраняват за всеки пациент.

Информация  Екран 19 Септември 2015

Попълване на сметки за граждански договори

Програмата организира и замества стандартните сметки за лица с граждански договори към дадено предприятие. Програмата прави месечен и годишен отчет за изплатени суми на граждански лица.

Екран 30 Януари 2012

Конвертор на текстови файлове от DOS към

Windows

Програмата конвертира текстов файл направен на DOS приложение в текстов файл за Windows (Notepad). Програмата променя кодовата таблица на всеки символ от първоначалния текстов файл и го записва в нов файл в кодова таблица CP-1251.

Екран 30 Януари 2012

Немско-български речник

Речник за бързо превеждане на думи от немски на български език и обратното. Речникът дава възможност за добавяне на думи и от вас. Програмата си има вграден немски шрифт.

Екран 30 Януари 2012

Компютърна учебна програма за ученици

Програмата е направена за всички ученици в училища и гимназии. Спрямо текущото време на компютъра се визуализира на екрана, кой клас в коя стая има час. Извежда се информация за преподавателите (отсъстващи преподаватели). Програмата облекчава персонала на учебното заведение и учениците.

30 Януари 2011

Известителна система за персонала

Програмата дава възможност на ръководството на фирма или учебно заведение да пусне съобщение в сървърната част на програма. Клиентската страна заредена на всяка работна станция получава съобщенията.

30 Януари 2011

WEB Приложения

Дистанционно обучение

софтуер за организиране на дистанционно обучние в WEB среда. Софтуерът е отворен като система. Необходимо е само да предоставите информация за дисциплината и материал за учащите. По този начин за вас ще заработи веднага дистанционно обучние

Демо 1   Демо 2

Училищен Електронен дневник

Електронен дневник за всички училища. Програмата съдържа два модула за преподаватели и за родители. Родителите и учениците посредством ЕГН могат да получат информация за всички оценки на ученика, за неизвинени отсъствия и за забелжка от директор. Преподавателите е необходимо през другия модул да въвеждат редовно всички оценки вписани в днвника. Софтуерът е поддържа SMS за слаба оценка на ученик. При получаване на слаба оценка се изпраща SMS на GSM-а на един от двамата родители.
Електронният дневник съхранява база за всички ученици в училището. Тази информация се използва в деловодството на училището:
- Всички служебни бележки и удостоверения се издават директно от системата
- Справка по класове за учениците навършили 18 години
- Месечна справка за отсъствията по класове
- Справка за успех по предмети за всеки клас

Демо

WEB приложение по поръчка

изработване на всякакви сайтове и WEB приложение по поръчка. Предлагаме ви динамични WEB приложения разработени с помоща на: HTML, DHTML, CSS, Java, Java Script, Perl, PHP и база от данни: MySQL. Фирмата разполага с портфолио с шаблони, което скоро ще бъде показано на нашият сайт.

Контакт